آژیر تیغ!

تیر است و هوای دل و جان همه تیر می کشد

بر کوی عشق و وفاجهل هفت تیر می کشد

تیغ فرو کشیده ی نا بخردان ز هر طرف

بر قلب عاشقان وطن آژیر می کشد

بت های کینه علم ؛دشنه حسد در کف

فریاد و عربده بر سر شیر می کشد

ابلیس در مصاف حقیقت به صد تزویر

مسیح عشق را به صلابه تزویر می کشد

فارغ ز رنج زاغه نشینان درد کش میهن

این شهریار کباب بر سیخ تطهیر می کشد

از ماست که بر ماست خوب گفته اند

نادانی و حماقت من ،جان به زنجیر می کشد


Image result for ‫جهل و حماقت‬‎

/ 0 نظر / 65 بازدید